Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Sandvik är med på listan i det prestigefyllda hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Det innebär att vi räknas in bland de 10 procent av företagen som presterar bäst inom ekonomi, miljö och socialt engagemang inom vår industri globalt.

DJSI Emblem 350x153.jpgDow Jones Sustainability Index (DJSI) inrättades 1999. Det upprätthålls av Dow Jones i samarbete med RobecoSAM, specialist på hållbara investeringar. DJSI gör en bedömning av världens 4 500 största bolag, och är ett av världens mest välrenommerade, oberoende hållbarhetsindex.

Bedömningen som görs av DJSI är mycket omfattande, och består bland annat av en detaljerad analys av praxis i verksamheten samt prestationsmått inom områden som bolagsstyrning, riskhantering, arbete mot korruption, innovation, reducering av miljöpåverkan, leverantörshantering och arbetsrätt.

Läs mer om DJSI på webbplatsen spglobal.com