Globala åtaganden

Vi är inkluderade i flera hållbarhetsindex och stödjer ett antal internationella principer och åtaganden, vilka är viktiga erkännanden av våra satsningar på hållbara affärer. Det visar dessutom våra kunder att vi är en hållbar leverantör som strävar efter att göra även dem hållbarare.

OECD:s riktlinjer

Sandviks strategi för hållbara affärer bygger på exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Läs mer om OECD:s riktlinjer

FN:s globala mål

Lär om hur vi bidrar till FN:s globala mål.

Se index över FN:s globala mål