Globala åtaganden

Vi är inkluderade i flera hållbarhetsindex och stödjer ett antal internationella principer och åtaganden, vilka är viktiga erkännanden av våra satsningar på hållbara affärer. Det visar dessutom våra kunder att vi är en hållbar leverantör som strävar efter att göra även dem hållbarare.