Hållbara affärer

The_shift_s-150px.jpgSandvik använder ingenjörskap och innovation för att leda omvandlingen mot hållbara affärer. Genom att integrera hållbarhet i vår affärsmodell och hur vi agerar skapar vi värde för samtliga intressenter: kunder, medarbetare, aktieägare och samhälle.

Vi intar ett holistiskt synsätt genom att inkludera hela värdekedjan i vår hållbarhetsagenda. Vårt största bidrag till ett mer hållbart samhälle är genom våra produkter och vi arbetar tillsammans med kunder och leverantörer mot produktivare, säkrare och mer hållbara lösningar.

Hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål för 2030 inom områdena klimat, cirkularitet, människor och fair play utgör grunden för vår hållbarhetsagenda. Den innefattar de områden vi anser vara mest väsentliga och där vi kan göra störst skillnad.

Styrning

I sektionen för bolagsstyrning finner du information om exempelvis:

Globala åtaganden

Vi är inkluderade i flera hållbarhetsindex och stödjer ett antal internationella principer och åtaganden.Mats W Lundberg.png

Kontakt

Mats W Lundberg
Hållbarhetschef
E-post

Tel (direkt):
+46 70 616 55 17
Tel (växel):
+46 8 456 11 00