Hållbara affärer

Vi ska använda teknik och innovation för att göra skiftet som kommer att driva mer hållbara affärer.

Vår ambition är att leda skiftet inom vår industri och vara den innovativa affärspartnern för våra kunder genom att låta hållbarhet ingå i alla aspekter av vår affär och skapa värde för alla.

För att uppnå detta fokuserar vi på fyra hållbarhetsmål för 2030.

The_shift_s-880px.jpg

Make the shift

För att göra skiftet som kommer driva på utvecklingen mot mer hållbara affärer fokuserar vi på fyra områden där varje område har sitt uttalade mål:

Ulrika Wedberg, chef för hållbara affärer, och Björn Rosengren, tidigare vd och koncernchef, förklarar hur vi ska nå målen (på engelska)

Index och internationella åtaganden

Vi är inkluderade i flera hållbarhetsindex, vilka är viktiga erkännanden av våra satsningar på hållbara affärer..
Läs mer om hållbarhetsindex

All_logos_880.jpg

FN:s globala mål

Lär om hur vi bidrar till FN:s globala mål.

Se index över FN:s globala mål