Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Fair play

Vi siktar alltid högre avseende etik och transparens, eftersom vi är ledande när det gäller fair play och öppenhet.

Framsteg under förra året

Sandvik tilldelades guldmedalj av rankningsföretaget EcoVadis i dess årliga hållbarhetsundersökning, vilket placerar Sandvik bland de 5 procent högst rankade företagen. EcoVadis rankning täcker en mängd hållbarhetskriterier som miljö, arbetares rättigheter, mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp.

Under året genomfördes 21 granskningar av leverantörer på plats, alla utförda av oberoende revisorer från tredje part. Inga leverantörsavtal sades upp på grund av brott mot uppförandekoden för leverantörer.

Mer än 16 282 utbildningar i regelefterlevnad registrerades och 77 procent av de nyanställda utbildades i uppförandekoden inom de tre första månaderna av anställningen.

Samhällsengagemang

Sandvik stöttar ett stort antal samhällsprojekt med koppling till utbildning, innovation och hälsa och uppmuntrar alla sina medarbetare att delta.

Läs mer om vårt samhällsengagemang

Uppförandekod

Vår uppförandekod beskriver de principer alla våra medarbetare ska sträva efter att följa, och ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut.

Gå till uppförandekoden

Regelefterlevnad

På Sandvik är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet med ärlighet och integritet enligt höga etiska standarder för att leva upp till såväl lagstadgade krav som intressenters förväntningar.

Läs mer om regelefterlevnad

Mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.

Gå till sidan för delårsrapporter