Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot mer cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet, sträva efter slutna kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder.

Framsteg under förra året

Vi fortsatte driva projekt för att minska, återanvända och återvinna avfall på våra anläggningar. Sandvik Mining and Rock Solutions utvecklade en app där alla deras anläggningar samlar in information om avfall. Sandvik Rock Processing Solutions utvecklade en lösning som återanvänder spillvärme från produktionsprocesserna.

En cirkulär lösning vann 2022 års Sandvik hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson. Den nya tekniken för återvinning av volframstiften på borrkronor hos kunden gör att kundens avfall omvandlas till nya produkter, lokala arbetstillfällen skapas samtidigt som riskerna i leverantörskedjan reduceras.

Ökad avfallscirkularitet

Vårt mål* är att öka vår avfallscirkularitet till 90 procent år 2030. Tabellen och diagrammet visar avfallscirkularitet i procent 2021–2022.

*Målet reviderades under 2021 för att bättre avspegla våra insatser för att uppnå cirkularitet och från och med nu kommer vi att rapportera på avfallscirkularitet snarare än totalt avfall.

Avfallscirkularitet, %
2021 2022
73 74

Under 2022 uppnådde vi 74 procent avfallscirkularitet. Den prickade linjen är en indikering på hur vi ligger till i jämförelse med 2030-målen, vilket innebär att vi ligger över snittbehovet för att nå målet.

I siffrorna ingår inte avfallsdammar från vår gruvdrift, eftersom våra möjligheter att påverka dessa är begränsade. Målet justeras för strukturförändringar.

Mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.

Gå till sidan för delårsrapporter