Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ansökningsformulär för sponsring i Sandviken

Ansökningsperioden för sponsring i Sandviken är från den 4 december 2023 till och med den 8 januari 2024.

Vad tittar Sandvik på när vi ingår partnerskap?

  • När Sandvik ingår partnerskap så tittar vi på om partnerskapet är förenligt med våra värderingar.
  • Partnerskapet ska överensstämma med minst ett av våra fokusområden; Skifte mot hållbarhet, Digitalt skifte, Samhällseffekter.
  • Det ska alltid finnas en gemensam samsyn inom partnerskapet som gynnar båda parter och ett partnerskap ska aldrig endast vara ett rent finansiellt utbyte.
  • Det ska finnas möjlighet till internt engagemang hos våra anställda – båda genom exempelvis kommunikation och genom volontärskap.
  • Sandvik vill vara med och göra skillnad, men ska inte vara den enda finansiären.
  • Det ska finnas möjligheter att mäta vilken effekt Sandviks delaktighet har.

Vår ambition är att ge svar på alla ansökningar som är i enlighet med våra fokusområden för projekt och partnerskap.

Fokusområden (Obligatorisk)

Om er förening haft ett sponsringsavtal som upphört och ni ansöker om ny sponsring vill vi att ni svarar på de kommande frågorna.

Har ni haft ett avtal med Sandvik under 2023? (Obligatorisk)

SEKRETESSINFORMATION

Sandvik använder de personuppgifter du anger ovan för att hantera din ansökan om sponsring. Dina personuppgifter lagras normalt så länge som krävs för att hantera din ansökan.

Du kan alltid utnyttja dina rättigheter, som att få åtkomst till eller ändra dina personuppgifter, eller be oss att upphöra med vår hantering av dessa. Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du gå till vår datasekretessportal.