Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

FN:s mål för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade SDGs (länken går till FN:s webbplats). För att målen ska uppfyllas krävs samarbete över gränserna mellan civilsamhället, forskningsvärlden och näringsliv.

Hur Sandvik bidrar

Vi har definierat vilka mål som är mest relevanta för företaget och till vilka vi aktivt bidrar:

 • Mål 3. Hälsa och välbefinnande

  Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 3

  • Vårt batterielektriska erbjudande för gruvutrustning under jord minskar värme och utsläpp. Det förbättrar arbetsförhållandena samtidigt som det bidrar till att gruvkunder kan nå sina hållbarhetsmål och minska ventilationskostnaderna.
  • Program för hälsa och välbefinnande finns där Sandvik har verksamhet.
 • Mål 5. Jämställdhet

  Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 5

  • Vi har satt som mål att ha en tredjedel kvinnliga chefer år 2030.
  • Vi samarbetar med Female Leader Engineers och 2022 ingick vi ett strategiskt partnerskap med International organisationen Women in Mining.
  • I Indien uppmuntrar vi mångfald och gör det säkrare för kvinnor att arbeta nattskift genom att bland annat tillhandahålla transporter till och från jobbet.
  • Vi erbjuder förskola för medarbetarnas barn i Indien och Brasilien.
 • Mål 7. Hållbar energi för alla

  Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 7

  • Vi har tecknat avtal om att köpa fossilfri energi på ett antal marknader och vi köper ren energi till alla våra europeiska anläggningar.
  • Produktionen av förnybar energi på våra egna anläggningar fortsätter att öka och vi driver ett stort antal miljöförbättringsprojekt.
 • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 8

  • Vårt lärlingsprogram Sandvik Apprenticeship syftar till att utveckla tekniska färdigheter för gruvindustrin i södra Afrika och har pågått under 22 år. Genom Sandvik Southern Africa Academy i Sydafrika utbildas mer än 1 000 lärlingar för handel inom gruvindustrin i Zambia, Botswana, Zimbabwe, Tanzania och Sydafrika. 2022 var 29 procent respektive 50 procent av deltagarna kvinnor i de båda programmen.
  • Ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål är noll skada på människor. Våra gruvautomationslösningar ökar möjligheten att arbeta på distans, vilket leder till en säkrare och hälsosammare arbetsplats.
 • Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 9

  • Sandvik har utvecklat en process för att separera volframstift från stålkroppen på borrkronor och vi köper tillbaka de begagnade borrarna för separation och återvinning. Behovet av jungfruligt material, transporter, utsläppen av växthusgaser och riskerna i försörjningskedjan minskar och separationsprocessen kan göras lokalt, vilket skapar arbetstillfällen.
  • PrimeTurning™ är en metod som möjliggör svarvning i alla riktningar. Med den kan kunderna dubbla hastigheten och matningshastigheterna, med snabbare spånavverkning. Den ökade produktiviteten är betydande, mer än 50 procent jämfört med traditionell svarvning. Läs mer på sandvik.coromant.com
  • Skräddarsydda, 3D-printade lösningar baserade på titanpulver omvandlar medicinteknikbranschen. Läs mer på metalpowder.sandvik (på engelska)
 • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

  Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 12

  Avfallscirkularitet är ett fokusområde inom våra hållbarhetsmål. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra återvinning och återanvändning på våra anläggningar.

  • Vi köper tillbaka begagnade hårdmetallverktyg från våra kunder och omvandlar dem till råmaterial i ett omfattande återvinningsprogram. Detta minskar energiförbrukningen betydligt, samt ger lägre koldioxidutsläpp och mindre avfall. Läs mer om återvinning av verktyg (på engelska)
  • Vi har kopplat ihop värmeåtervinningssystemet i vår tillverkningsanläggning i Svedala till ventilationssystemet och installerat ett system för att återanvända överskottsvärme från produktionsprocessen.
  • År 2022 började division Walter konvertera sina produktförpackningar till återvunnen plast, så kallad PCR (Post Consumer Recycled), vilket resulterade i 95 procent sekundärt material i förpackningen och minskade växthusgasutsläpp.

  Läs mer om vårt mål för cirkularitet

 • Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

  Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 13

  • 2022 lämnade Sandvik in mål för validering till Science Based Targets initiative där vi åtar oss att senast 2050 uppnå nettonollutsläpp.
  • Vi uppmuntrar våra leverantörer att sätta upp mål i linje med Parisavtalet genom vår leverantörskod.
  • Alla divisioner har mål för energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp.
  • Ett elektriskt system för krossning och transport under jord vid vår division Wolfram kommer att minska koldioxidutsläppen med 250 ton årligen.
  • Borriggen Sandvik DD422iE leder till färre partiklar (NOx) och andra utsläpp under jord. Läs mer på rocktechnology.sandvik (på engelska)

  Läs mer om vårt mål för klimatförändring