Tidning

Möt Sandvik är koncernens egen tidning som ges ut två till tre gånger per år. Den innehåller nyheter och artiklar om vår verksamhet och våra medarbetare.

MeetSandvik_2019_1_swe.jpgMöt Sandvik #2 2022

I det här numret av vår koncerntidning Möt Sandvik fokuserar vi på vikten av att arbeta agilt och flexibelt. Vi har intervjuat Kitty Yu som är chef för koncernens förvärvsaktiviteter och besökt Fårbo Mekaniska i Fagersta som är en av våra ”Lighthouse-fabriker”.

Läs även om innovationen som gjorde det möjligt att återvinna borrstift på ett smartare sätt och samtidigt minska koldioxidutsläppen, skapa jobb och minska riskerna i leverantörskedjan. Runda verktyg är ett strategiskt tillväxtområde som du får vet mer om i tidningen. Och möt vår nya batterielektriska konceptborr för gruvdrift under jord.

Möt Sandvik 2022 2  (PDF-dokument, 3.6 MB)

Beställ trycksaker

Beställ ett tryckt exemplar av vår koncerntidning eller årsredovisning.

Beställningsformulär