Publikationer

Tidning

Möt Sandvik är koncernens egen tidning som ges ut två gånger per år. Den innehåller nyheter och artiklar om vår verksamhet och våra medarbetare. För fler artiklar, poddar och utvalda filmer, besök vår stories-sektion på vår engelska webbplats.


Beställ trycksaker

Beställ ett tryckt exemplar av vår koncerntidning eller årsredovisning.

Beställningsformulär