Publikationer

Möt Sandvik är koncernens egen tidning som ges ut tre gånger per år. Den innehåller nyheter och artiklar om vår verksamhet och våra medarbetare.

Beställ trycksaker

Beställ ett tryckt exemplar av vår koncerntidning eller årsredovisning.

Beställningsformulär