Nyckeltal för Sandvik

Nedan är ett urval av nyckeltal för Sandvik-koncernen. Du finner definitioner och mer finansiell information i sektionen Investerare.

Key figures, Group total

2013 2014 2015 2016
Revenue, MSEK 87,328 88,821 90,822 84,430
Change, % –11 +2 +2 –7
of which organic, % –7 –2 –6 –6
of which structural, % 0 +2 0 0
of which currency, % –5 +2 +8 –1
Operating profit/loss, MSEK 8,638 10,120 6,062 9,657
as % of revenue 10 11 7 11
Profit/loss after financial items, MSEK 6,753 8,264 4,059 7,996
as % of revenue 8 9 4 9
Consolidated net profit for the year, MSEK 5,008 5,992 2,194 5,468
Shareholders equity1, MSEK 33,610 36,672 34,060 39,290
Equity ratio1, % 36 34 34 38
Net debt/equity ratio2 3, multiple 0.9 1.0 1.0 0.7
Rate of capital turnover2, % 89 89 86 83
Cash and cash equivalents, MSEK 5,076 6,327 6,376 8,818
Return on shareholders equity1, % 15.3 17.4 6.2 15.2
Return on capital employed1, % 12.6 13.4 7.9 12.9
Investments in non-current assets, MSEK 4,185 4,703 4,161 3,691
Total investments, MSEK 4,674 7,537 4,168 3,722
Cash flow from operations, MSEK 5,133 9,515 11,952 12,032
Cash flow, MSEK –8,656 1,039 79 2,288
Number of employees, 31 December 2016 47,338 47,318 45,808 43,732

1) As of 2011, comparative figures adjusted due to amended accounting principles.
2) As of 2011, comparative figures adjusted due to changed definition. For definitions see the page Definitions in the Annual Report.
3) As of 2012, net debt includes net pension liabilities.

Intäkter per kundsegment

 • Gruvor 48
 • Verkstad 22
 • Infrastruktur 11
 • Fordon 7
 • Flyg 3
 • Energi 2
 • Övriga 7

Intäkter per region

 • Europa 27
 • Nordamerika 25
 • Asien 19
 • Australien 12
 • Afrika/Mellanöstern 11
 • Sydamerika 6
Nyckeltal
2018 2019 2020 20211) 20221)
Orderingång, MSEK 102 440 104 075
Organisk tillväxt orderingång, % 9 –1,6
6
Intäkter, MSEK 100 072 103 238
112 332
Organisk tillväxt intäkter, % 11 –0,2 –11 12 8
Justerad EBITA2) 18 799 19 646 14 878 17 816 22 486
Justerad EBITA marginal 18,7 19 17,2 20,8 20
Periodens resultat, MSEK 13 214 8 728 8 753 13 087 12 854
Eget kapital, MSEK3) 58 120 61 858 65 082 77 200 81 227
Finansiell nettoskuld/R12 EBITDA 0,26 0,02 –0,51 0,68 1,32
Avkastning på sysselsatt kapital, %4) 22,7 15,2 13,3 19,5 15,8
Investeringar (capex), MSEK 3 920 4 136 3 198 3 578 4 234
Fritt operativt kassaflöde 14 804 17 611 16 358 14 007 12 103
Antal medarbetare, 31 december 41 670 40 235 37 123 38 669 40 489

1) Uppdaterade siffror för jämförbarhet då Alleima från den 1 januari till den 30 augusti 2022 rapporteras under avvecklad verksamhet.
2) Justerad för jämförelsestörande poster på EBITA för helåret 2022 om -2,341 miljoner kronor (272).
3) Koncernen totalt.
4) Kvartalet baserat på annualiserad kvartalssiffra och årssiffran på snittet för fyra kvartal.