Nyckeltal för Sandvik

Key figures, Group total

2013 2014 2015 2016
Revenue, MSEK 87,328 88,821 90,822 84,430
Change, % –11 +2 +2 –7
of which organic, % –7 –2 –6 –6
of which structural, % 0 +2 0 0
of which currency, % –5 +2 +8 –1
Operating profit/loss, MSEK 8,638 10,120 6,062 9,657
as % of revenue 10 11 7 11
Profit/loss after financial items, MSEK 6,753 8,264 4,059 7,996
as % of revenue 8 9 4 9
Consolidated net profit for the year, MSEK 5,008 5,992 2,194 5,468
Shareholders equity1, MSEK 33,610 36,672 34,060 39,290
Equity ratio1, % 36 34 34 38
Net debt/equity ratio2 3, multiple 0.9 1.0 1.0 0.7
Rate of capital turnover2, % 89 89 86 83
Cash and cash equivalents, MSEK 5,076 6,327 6,376 8,818
Return on shareholders equity1, % 15.3 17.4 6.2 15.2
Return on capital employed1, % 12.6 13.4 7.9 12.9
Investments in non-current assets, MSEK 4,185 4,703 4,161 3,691
Total investments, MSEK 4,674 7,537 4,168 3,722
Cash flow from operations, MSEK 5,133 9,515 11,952 12,032
Cash flow, MSEK –8,656 1,039 79 2,288
Number of employees, 31 December 2016 47,338 47,318 45,808 43,732

1) As of 2011, comparative figures adjusted due to amended accounting principles.
2) As of 2011, comparative figures adjusted due to changed definition. For definitions see the page Definitions in the Annual Report.
3) As of 2012, net debt includes net pension liabilities.

Intäkter per kundsegment*

 • Gruvor 37
 • Verkstad 21
 • Energi 12
 • Fordon 11
 • Anläggning 8
 • Flyg 7
 • Övriga 4

Intäkter per marknadsområde*

 • Europa 37
 • Nordamerika 23
 • Asien 19
 • Afrika/Mellanöstern 9
 • Australien 7
 • Sydamerika 5
Nyckeltal, kvarvarande verksamhet
2017  2018 2019
Intäkter, MSEK 90 827 100 072 103 238
Förändring % 11 10 3
varav organisk, % 10 11 0
varav struktur, % –4 –1
varav valuta, % 1 2 4
Rörelseresultat, MSEK 18 073 18 655 13 386
% av intäkter 19,9 18,6 13,0
Justerat rörelseresultat, MSEK 14 613 18 590 19 219
% av intäkter 16,1 18,6 18,6
Resultat efter finansiella intäkter och
kostnader, MSEK
16 962 17 860 12 150
% av intäkter 18,7 17,8 11,8
Koncernresultat, MSEK 13 212 13 214 8 728
Eget kapital, MSEK 48 722 58 120 61 858
Soliditet, % 46 49 51
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,33 0,20 0,18
Kapitalomsättningshastighet, % 85,1 84,8 85,7
Likvida medel, MSEK 12 724 18 089 16 987
Avkastning på eget kapital, % 31,5 24,3 14,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,8 22,7 15,2
Investeringar (capex), MSEK 3 580 3 920 4,136
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 14 752 15 353 17 807
Kassaflöde, MSEK 4 571 5 820 –1 050
Antal medarbetare, 31 december 42 858 41 670 40 235

* Exklusive Other operations (Varel O&G)