Presentationer

Kvartalspresentation

Se kvartalspresentationer och länkar till telefonkonferenser (webcasts) på sidan för presentationer i investerarsektionen.

Kapitalmarknadsdag 2019

Kapitalmarknadsdag 22 maj i Tammerfors, Finland med presentation av nya finansiella- och hållbarhetsmål.