Presentationer

Kvartalspresentation

Se kvartalspresentationer och länkar till telefonkonferenser (webcasts) på sidan för presentationer i investerarsektionen.

Kapitalmarknadsdag

Sandvik kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag 2019 den 22 maj i Tammerfors, Finland. (Sista dag för anmälan var den 23 april.)