Presentationer

Kvartalspresentation

Se kvartalspresentationer och länkar till webbsändningar (webcasts) på sidan för presentationer i investerarsektionen.

Kapitalmarknadsdag

Presentationer från Sandvik kapitalmarknadsdag finner du på sidan för kapitalmarknadsdagen.