2007

Sandvik förvärvar enhet för tillverkning av medicinska instrument
2007-12-21
Sandvik förvärvar medicinteknikföretag

2007-12-14
Ny personaldirektör i Sandvik-koncernen

2007-12-04
Sandvik avyttrar Sandvik Tobler

2007-11-22
Lagernedskrivning i Sandvik Materials Technology

2007-11-13
Delårsrapport tredje kvartalet: Fortsatt stark tillväxt

2007-10-26
Valberedning inför årsstämman 29 april 2008

2007-09-12
Delårsrapport andra kvartalet: Fortsatt stark efterfrågan

2007-07-19
Sandvik slutför förvärv av Doncasters Medical Technologies

2007-07-16
Sandvik förvärvar Doncasters Medical Technologies

2007-06-12
Sandvik slutför förvärv inom mobil krossnings- och sorteringsutrustning

2007-05-31
Sandvik avyttrar Sandvik Sorting Systems

2007-05-15
Sandvik avyttrar minoritetsandel i Outokumpu Stainless Tubular Products AB (OSTP)

2007-05-15
Sandvik levererar krosstationer och transportsystem till ett värde av SEK 800 M

2007-05-10
Sandvik tecknar syndikerad lånefacilitet

2007-05-03
Delårsrapport första kvartalet 2007: Fortsatt stark efterfrågan

2007-04-26
Sandvik aktiebolags årsstämma 2007

2007-04-26
Sandvik förvärvar två tillverkare av mobil krossnings- och sorteringsutrustning

2007-04-24
Sandvik slutför förvärvet av Diamond Innovations

2007-03-16
Sandvik förvärvar australiensiska Hydramatic Engineering

2007-02-28
Valberedningens för Sandvik AB förslag till styrelse inför årsstämman 2007

2007-02-15
Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2006

2007-02-01
Sandvik förvärvar amerikansk tillverkare av diamantbaserade material

2007-01-26
Sandvik förvärvar australiensiska Shark Abrasion Systems

2007-01-17
Förtydligande beträffande skattebeslut

2007-01-12
Sandvik förvärvar verksamhet för verktygstillverkning i USA

2007-01-08
Sandvik förvärvar Metso Powdermet AB

2007-01-02