2006

Sandvik får stor order inom materialhantering i Bulgarien
2006-12-07
Sandvik förvärvar Metso Powdermet AB

2006-11-23
Delårsrapport tredje kvartalet 2006

2006-10-27
Valberedning inför ordinarie bolagsstämma 26 april 2007

2006-10-16
Sandvik slutför förvärvet av chilenska Implementos Mineros

2006-10-03
Sandvik förvärvar chilenska Implementos Mineros

2006-09-18
Sandvik konsoliderar produktionen av slitdelar

2006-09-07
Delårsrapport andra kvartalet 2006

2006-07-20
Sandvik AB – Ny chef för Group Financial Control /Koncern-redovisningschef

2006-06-21
Sandvik förvärvar australiensiska UDR Group

2006-06-08
Sandvik slutför förvärvet av svensk-japanska Hagby-Asahi

2006-05-31
Sandvik slutför förvärvet av australiensiska SDS Corporation

2006-05-30
Sandvik AB genomför split 5:1 med avstämningsdag den 12 juni 2006

2006-05-23
Sandvik tecknar syndikerad lånefacilitet

2006-05-23
Sandvik förvärvar svensk-japanska Hagby-Asahi

2006-05-11
Delårsrapport första kvartalet 2006

2006-05-02
Sandvik aktiebolags årsstämma 2006

2006-05-02
Sandvik avvecklar hårdmetalltillverkning i Fair Lawn, USA

2006-04-18
Sandvik avser att förvärva det australiensiska företaget SDS Corporation

2006-04-07
Sandvik AB:s årsredovisning för 2005 officiell

2006-04-03
Avveckling av verksamhet vid Kanthals enhet i Cinisello, Italien

2006-03-07
Information från Sandviks valberedning

2006-02-23
Ny finansdirektör, Group Treasurer

2006-02-23
Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2005

2006-02-08