2005

Sandvik genomför tvångsinlösen av Walter-aktier
2005-12-22
Delårsrapport tredje kvartalet 2005

2005-11-03
Sandvik kommenterar Svea hovrätts dom i patenttvisten med Atlas Copco

2005-10-28
Sandvik och Lonmin undertecknar samarbetsavtal

2005-10-18
Valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2 maj 2006

2005-10-10
Sandvik Hard Materials förvärvar minoritetsandel av kinesisk metallpulvertillverkare

2005-09-19
Sandvik Mining and Construction och Hagby-Asahi AB undertecknar ett brett distributionsavtal

2005-09-19
Sandvik får stora order inom materialhantering

2005-09-12
Sandvik Smith blir helägt bolag

2005-09-02
Delårsrapport andra kvartalet 2005

2005-08-04
Sandviks inlösenerbjudande genomfört

2005-07-04
Extra bolagsstämma i Sandvik beslutade om utbetalning till aktieägarna av cirka 4 miljarder kronor genom inlösen av aktier

2005-06-28
Anslutningen i Sandviks inlösenerbjudande överstiger 99 procent

2005-06-20
Extra bolagsstämma i Sandvik AB

2005-06-08
Delårsrapport första kvartalet 2005

2005-05-03
Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2005

2005-05-03
Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB

2005-05-03
Sandvik AB:s årsredovisning för 2004 officiell

2005-04-01
Effekter av övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)

2005-03-31
Bolagsstämma i Sandvik AB

2005-03-29
Sandvik och tyska verkstadsföretaget DEPO överens om att DEPO fortsätter på egen hand

2005-02-22
Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2004

2005-02-09
Styrelsen föreslår indragning av återköpta aktier och inlösen av aktier motsvarande 4 000 MSEK

2005-02-09
Effekter av övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)

2005-02-08