2002

Sandvik i globalt samarbete med Röda Korset
2002-12-11
Budet på utestående aktier i Walter förlängs

2002-12-10
Sandvik erhåller order värd över 350 MSEK inom materialhantering

2002-12-05
Sandvik Mining and Construction koncentrerar produktionen i Nordamerika

2002-11-26
Sandvik inleder samarbete med ledande japansk tillverkare av produkter till gruv- och anläggningsindustrin

2002-11-22
Sandvik Specialty Steels byter namn till Sandvik Materials Technology - chef Peter Gossas

2002-11-22
Sandvik erhåller order värd 350 MSEK på sorteringsutrustning i USA

2002-11-18
Sandvik tecknar 12-årsavtal med gruvföretag i Indonesien

2002-11-14
Delårsrapport tredje kvartalet 2002

2002-11-06
Kommentar angående asbeststämningar i USA

2002-11-01
Sandvik expanderar inom japanska gruv- och anläggningsmarknaden

2002-09-13
Sandvik lägger bud på utestående aktier i Walter

2002-09-10
Sandvik Steel ökar takten i förändringsarbetet

2002-09-03
Marknadsframgångar för Sandvik inom materialhantering

2002-08-16
Sandviks kapitalmarknadsdag med möjligheterna i fokus

2002-08-15
Sandvik får order på utrustning för tunnelbrytning i Schweiz

2002-08-09
Sandvik konsoliderar Valenite från 12 augusti 2002

2002-08-09
Sandvik börsnoterar konvertibler

2002-08-08
Delårsrapport andra kvartalet 2002

2002-08-07
Sandviks förvärv av Valenite godkänns av myndigheterna i USA och Tyskland

2002-07-29
Sandvik förvärvar nordamerikanska verktygsföretaget Valenite

2002-06-18
Preskriberat skattekrav

2002-06-05
Sandvik Hard Materials avvecklar tillverkningen i Danmark

2002-05-17
Sandvik Steel planerar avveckla tillverkningen vid Gusab Stainless

2002-05-13
Delårsrapport första kvartalet 2002

2002-05-07
Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2002

2002-05-07
Bolagsstämma i Sandvik AB

2002-04-04
Sandviks återköp av egna aktier

2002-02-21
Sandvik konsoliderar Walter AG från 25 februari 2002

2002-02-19
Kapacitetsanpassning av trådtillverkningen inom Sandvik Steel

2002-02-18
Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet

2002-02-14
Ny VD och ny Ordförande i Sandvik AB

2002-01-16
Ny VD för Sandvik Steel

2002-01-16
Sandviks återköp av egna aktier

2002-01-14
Sandvik avyttrar sin andel i Procera-Sandvik AB

2002-01-03