2001

Sandviks förvärv av Walter AG godkänns av tysk myndighet
2001-12-21
Sandvik Coromant varslar 250 personer i Gimo

2001-12-11
Sandviks återköp av egna aktier

2001-11-22
Delårsrapport tredje kvartalet 2001

2001-11-09
Sandviks återköp av egna aktier

2001-10-03
Sandviks återköp av egna aktier

2001-09-26
Stora rörorder till Sandvik

2001-09-24
Sandviks förvärv av Svedala klart

2001-09-11
Sandvik förvärvar aktier i WALTER AG

2001-09-07
Sandviks återköp av egna aktier

2001-09-05
Sandvik får stora gruvorder från Chile och Kazakstan

2001-08-29
Sandvik bildar pensionsstiftelse i Sverige

2001-08-22
Sandviks återköp av egna aktier

2001-08-21
Sandvik stärker positionen inom gruv- och anläggningsindustrin - bildar samägt företag med amerikanska Smith International

2001-08-14
Delårsrapport andra kvartalet 2001

2001-08-08
Sandviks återköp av egna aktier

2001-06-29
Sandviks återköp av egna aktier

2001-06-13
Sandvik har träffat överenskommelse om att köpa del av Svedala

2001-06-07
Sandvik expanderar i Sydamerika - förvärvar ledande serviceföretag inom gruvindustrin i Chile

2001-06-05
Sandvik får stor order på gruvutrustning från Thailand

2001-05-30
Sandvik förvärvar tillverkning av hårdmetallverktyg i Brasilien

2001-05-16
Sandvik fortsätter expansionen i NAFTA

2001-05-14
Delårsrapport första kvartalet 2001

2001-05-07
Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2001

2001-05-07
Ny ledamot i Sandviks koncernledning

2001-04-27
Bolagsstämma i Sandvik AB

2001-04-02
Sandvik ökar ägandet i indiska dotterbolaget Sandvik Asia

2001-03-20
Sandvik förvärvar resterande aktier i Sandvik Choksi Ltd. i Indien

2001-03-09
Sandvik vill starta friskola i Sandviken

2001-02-28
Sandvik CTT expanderar i Storbritannien

2001-02-27
Sandvik bygger ut hårdmetallfabriken i Mexiko

2001-02-23
Sandvik flyttar bergborrtillverkning till Sandviken

2001-02-20
Sandvik skänker utrustning till jordbävningsdrabbade Indien

2001-02-19
Bokslut 2000: Rekordvinst 5804 MSEK efter finansnetto, faktureringen ökade 12 procent

2001-02-16
Omstrukturering av fjädertrådproduktionen vid Sandvik Steel

2001-02-12
Organisation - Sandvik AB

2001-01-26
Sandvik blir delägare i e-handelsplatsen Endorsia

2001-01-17
Sandvik öppnar nytt distributionscentrum i Singapore

2001-01-15
Sandvik Steel planerar att avveckla rörproduktion i Storbritannien

2001-01-09