Nyhetsarkiv

3 juli 2018 , Pressmeddelande

Sandvik publicerar sin rapport för andra kvartalet tisdagen den 17 juli 2018, cirka kl 12:00 CEST.

6 februari 2018 , Pressmeddelande

Sandvik investerar omkring 200 miljoner kronor i en ny anläggning för tillverkning av finkornigt metallpulver i titan och nickel inom affärsområdet Sandvik Materials Technology.

People in an exhibition area.
5 september 2017 , Pressmeddelande

Sandvik fortsätter att investera i Sydafrika och etablerar lokal tillverkningskapacitet för att bygga högkvalitativ last- och transportutrustning nära sina kunder.

25 november 2013 , Nyhet

Fredagen den 22 november invigdes nya Färdigställning 13 på Primary Products i Sandviken. Färdigställning 13 är en stor och viktig investering som nu avsevärt ökar kapaciteten inom Primary.

17 september 2012 , Pressmeddelande

Sandvik har beslutat att genomföra investeringar på omkring 200 miljoner kronor inom Sandvik Coromant. Investeringarna gäller en ny prototypverkstad för hårdmetallverktyg och ett nytt produktivitets- och applikationscenter i Sandviken samt ett nytt applikationscenter vid den befintliga tillverkningsenheten i Langfang, Kina.

8 september 2010 , Pressmeddelande

Sandvik Mining and Construction utökar sin tillverkning av krossar i Svedala och investerar i en ny produktionsanläggning för 300 miljoner SEK.

7 maj 2009 , Pressmeddelande

Sandvik Materials Technology har beslutat att kraftigt öka kapaciteten för tillverkning av höglegerade ånggeneratorrör för att möta den ökande efterfrågan från kärnkraftsindustrin.

18 september 2000 , Pressmeddelande

Sandvik Coromant investerar ca 100 MSEK i en utbyggnad av verktygsproduktionen vid fabriken i Mebane, NC, USA.

5 maj 1999 , Pressmeddelande

Sandvik Steel i Sandviken investerar i ett nytt kallvalsverk för tunna band samt i en ny glödgningsanläggning.