Nyhetsarkiv

15 mars 2004 , Pressmeddelande

Sandvik Materials Handling (SMH), ett produktområde inom Sandvik Mining and Construction (SMC), har förvärvat 51 procent av aktierna i Manuseio de Granéis Sólidos S.A (MGS) från medlemmarna i företagets ledningsgrupp, vilka kvarstår med ett 49-procentigt ägande.

23 maj 2003 , Pressmeddelande

Sandvik har förvärvat ytterligare aktier i tyska Walter AG och koncernens aktieinnehav i bolaget uppgår nu till 96,44 procent av rösterna, inklusive de 5,18 procent som ägs direkt av Walter.

10 december 2002 , Pressmeddelande

Sandvik har beslutat att det offentliga erbjudandet till övriga aktieägare i tyska Walter AG inte längre skall vara villkorat av att Sandviks ägande når över 95 procent.

13 september 2002 , Pressmeddelande

Sandvik har genom sitt affärsområde Mining and Construction förvärvat Mazda Earth Technologies verksamhet i Japan.

10 september 2002 , Pressmeddelande

Sandvik har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i tyska Walter AG om förvärv av samtliga utestående aktier till ett pris av EUR 32,50 (SEK 302) per aktie.

9 augusti 2002 , Pressmeddelande

Sandvik har efter konkurrensmyndigheternas godkännande nu genomfört förvärvet av Valenite enligt överenskommelsen med Milacron Inc., USA.

29 juli 2002 , Pressmeddelande

Sandvik aviserade i ett pressmeddelande den 18 juni 2002 att en överenskommelse träffats med den amerikanska ägaren Milacron Inc. om förvärv av det amerikanska verktygsföretaget Valenite Inc.

18 juni 2002 , Pressmeddelande

Sandvik har träffat en överenskommelse med Milacron Inc., USA, om förvärv av dess nordamerikanska verktygsföretag Valenite.

19 februari 2002 , Pressmeddelande

Sandvik har kommit överens med huvudägaren för Walter AG om att slutföra förvärvet.

21 december 2001 , Pressmeddelande

Sandvik aviserade i ett pressmeddelande den 7 september 2001 att koncernen träffat en överenskommelse med huvudägarna i tyska Walter AG om förvärv av aktier som ger ett bestämmande inflytande i bolaget.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 6 , 7 , 8 , 9 , 10(Denna sida) , 11 , 12 Nästa