Säkrar digitalt ledarskap

Mterologic robot

Digitaliseringen öppnar en värld av möjligheter för att öka produktiviteten. För att säkerställa ledarskapet på den digitala arenan har Sandvik förvärvat Metrologic, ett ledande företag inom teknologier som är nyckeln till den digitala omvandlingen.

Hela industrin genomgår en omfattande digital omställning. Så även Sandvik, som har förvärvat Metrologic Group, en ledande leverantör av mjukvara och elektronik för 3D-mätning.

– Förvärvet är en logisk del av strategin att fortsätta vara branschledande inom verksamhetsoptimering, teknologi och interaktion med kunder, säger Klas Forsström, chef för affärsområde Sandvik Machining Solutions, och fortsätter:

– Historiskt sett har design, tillverkning och analys varit tre tydligt avgränsade faser inom skärande bearbetning. Med den nya tekniken kan man samla in och analysera data omedelbart, vilket betyder att analys- och verifieringsfasen kommer att bli helt integrerad i processen, säger han. Det kommer vi att se ännu mer av i framtiden.

Klas Forsström, chef för affärsområde Sandvik Machining Solutions

På kort sikt kommer förvärvet att skapa kundnytta genom den nya mättekniken som Sandvik kan erbjuda. På lång sikt är planen att utveckla integrerade lösningar genom hela tillverkningskedjan.

– Det är ett steg mot ett digitalt erbjudande. Inom fem, tio år kommer vi knappt att göra några manuella mätningar alls. Maskininlärning och sammankoppling av system, maskiner och verktyg kommer istället att göra att vi får en kontinuerlig mätning under hela processen – hela vägen ut till skäreggen, säger Klas Forsström.

I en uppkopplad tillverkningsvärld kapar kontinuerliga mätningar ledtiderna, minskar spill och returer, samtidigt som mängden material som används i processen blir mindre.

Digitaliseringen gör att vi kan kontrollera alla komponenter kontinuerligt, och det är här Metrologic Group kommer in.

– I dag görs mätningar på statistiskt utvalda prov. Att mäta var tionde komponent med acceptabelt resultat tyder på att de andra nio också är rätt. Det är för dyrt att mäta varje komponent, så man måste göra en avvägning mellan tid, kostnad och kvalitet. Digitaliseringen gör däremot att vi kan kontrollera alla komponenter kontinuerligt, och det är här Metrologic Group kommer in i bilden på sikt, förklarar Klas Forsström.

Metrologic grundades 1980 och erbjuder agnostisk mjukvara för mätteknik, det vill säga mjukvara som är kompatibel med mätutrustning från olika tillverkare. Den agnostiska aspekten var avgörande för Sandvik.

– Många av våra kunder vill inte låsa upp sig mot en enda tillverkare. De vill oftast jämföra prestanda för olika maskiner, produktionslinjer och anläggningar med olika utrustning. Därför behöver vi kunna erbjuda en lösning som gör det möjligt att använda utrustning från olika tillverkare.

Vi har ett bra försprång tack vare vår unika kompetens.

Metrologic har sitt huvudkontor i Meylan i Frankrike. De sysselsätter 160 medarbetare i sju länder och erbjuder support i över 30 länder. Företaget vänder sig till kunder inom samma segment som Sandvik och har en liknande geografisk täckning. Metrologic kommer att behålla sitt starka varumärke.

Med det här förvärvet visar Sandvik att man tar på sig ledartröjan i den digitala tillverkningsindustrin. Men landskapet förändras hela tiden, säger Klas Forsström.

– Alla leverantörer av verktyg för skärande bearbetning arbetar med digitalisering på ett eller annat sätt, men till dessa traditionella konkurrenter behöver vi lägga till mätföretag, hård- och mjukvaruleverantörer och många fler. Alla vill ha en del av tillverkningskakan, men jag känner mig trygg i att vi har ett bra försprång tack vare vår unika kompetens inom tillverkning i kombination med vårt nära samarbete med hundratusentals kunder.