Mångfald för goda affärsresultat

Lisa Grunning, en av deltagarna i Sandviks Global Graduate Program, och Johan Kerstell, HR-direktör på Sandvik.

För Sandvik är mångfald ett viktigt verktyg i att skapa goda affärsresultat. Med en global verksamhet och kunder i över 150 länder är det nödvändigt att ta vara på olika perspektiv och erfarenheter för att vara fortsatt framgångsrikt.

Sandvik arbetar på flera plan för att öka mångfalden i verksamheten och för att skapa en inkluderande kultur. Sandvik erbjuder kunskap och utbildning i mångfald och inkludering, bland annat genom en verktygslåda som innehåller e-lärande, workshops och övningar. Det finns ett program som fokuserar på ledarskap över gränser, och ett globalt ledarskapsprogram som ger en introduktion till hur man som chef arbetar med mångfald och inkludering. Under 2017 ökade andelen kvinnor i chefspositioner från 16,5 procent till 17,1 procent. Läs mer om mångfald för goda affärsresultat

Susanne Nordberg

Minskat könsgap

Vi är medvetna om könsgapet inom de branscher vi verkar och strävar efter att anställa och lyfta kvalificerade och talangfulla kvinnor. Möt några av våra kvinnliga medarbetare runt om i världen

Vi firar internationella kvinnodagen på Instagram

Följ oss på instagram när vi firar internationella kvinnodagen (8 mars). Vi kommer posta inlägg med några av de fantastiska kvinnor som jobbar hos oss. https://www.instagram.com/sandvikgroup/