Film: Spännande platser - ta en virtuell tur i ett av våra Coromant Center

Kom och lär dig mer om vår värld. Utforska spännande hemliga platser inom Sandvik.

I Sandvik Coromant Centret i Schaumburg i USA, samlas varje år över 3000 kunder för utbildning, demo presentationer och events. Se filmen och få en virtuell tur.

Alla filmer om våra spännande platser

I Sandvik's testgruva i Tammerfors, Finland, testas och utvecklas många av våra gruvmaskiner.

I Sandviks Gimo-fabrik tar robotarna ansvar för hela produktionskedjan från råmaterial till färdig produkt.

3000 kunder samlas för utbildning, demo presentationer och events.