Sandvik bjöd in till samverkan PÅ FÖRETAGARFORUM för att utveckla regionen

Företagarforum, företagarmässan som arrangerades i Sandviken under tre dagar 1-3 oktober, summeras ihop med att företag, myndigheter och kommuner har många möjligheter i regionen att ta tillvara på genom samverkan.

Alla parter samstämde i att våga bjuda in varandra för att kombinera kunnande, tjänster, lösningar och för att välkomna nya medarbetare till regionen. Möjligheterna finns och efter dessa dagar har ett frö såtts till att utveckla samverkan mer och säkerställa att regionen är konkurrenskraftig även i framtiden.

Temat för årets Företagarforum var "Framtidens industri" och det var under det samlingsbegreppet som både företagande och kompetensförsörjning diskuterades. Vi står inför en fjärde industrirevolution som innebär digitalisering där avancerad digital teknik används för att skapa nya kombinationer av smarta lösningar och skapa "den smarta fabriken" med kundens behov i centrum. Det finns många möjligheter samtidigt som det innebär förändrade arbetssätt, flexibilitet och samarbetsformer och det andades positiv framtidssyn från alla deltagande företag.

Bilder från Företagarforum

"AlttextBildtext="Det finns företag och kompetens i regionen som kan bidra till utveckling tillsammans med Sandvik om samverkan sker på ett bra sätt. För att regionen ska behålla sin konkurrenskraft i framtiden krävs även samverkan kring områden som till exempel kompetensförsörjning". Petra Einarsson, VD för affärsområdet Sandvik Materials Technology

"AlttextBildtext=Anna Karlsson, Bertil Isaksson och Pasi Kangas från Sandvik visade hur vi arbetar med innovation som  samarbetsform. Exempel på innovationer  som kommit fram genom bra samarbete med externa parter är; SSY (Swedish Steel Yachts), projektet med Sandvikens kommun och AGA där man testat bränslecellstekniken, samt nya besökscentret på Sandvik Coromant där man arbetat med många parter i regionen.

"AlttextBildtext=Två exempel på samarbeten mellan olika företag. Projektet med Sandvikens kommun och AGA där vi testade bränslecellstekniken genom en mobil tankstation, två bränslecellsbilar och en truck i Sandviken och SSY (Swedish Steel Yachts).

"AlttextBildtext=Arbetskraft och kompetens var också något som diskuterades under forumet och Heidie Vad Schütt, Employer Branding ansvarig i Sverige deltog i en paneldiskussion med bl.a Korsnäs Billerud, Lantmäteriet och Region Gävleborg. Alla var överens om att vi skulle kunna bli bättre att locka och välkomna nya medarbetare till regionen. Alla arbetsgivare kommer att slåss om arbetskraften och kompetensen i framtiden och kan vi företag hjälpas åt att attrahera arbetskraft till regionen genom att samarbeta. Det är minst lika viktigt i valet av arbete att området är attraktivt att bo i.