Sandvik medverkar i framtagandet av de nya utvecklingsmålen (SDG)

Sarah McPhee, SPPs vd, Olof Faxander, Sandviks vd, Henrik Henriksson, Scanias EVP Sales & Marketing, Kathrine Löfberg, styrelseordförande, Löfbers Lila, Susanna Campbell, Ratos vd, Mats Granryd, Tele2s vd

Olof Faxander, Sandviks VD och koncernchef, diskuterade näringslivets roll för hållbar utveckling med ministrar och andra företagsledare på tvåårsavstämningen för Sida-nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD).

Den 28 maj 2015 hölls tvåårsavstämningen för Sida-nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD).

SLSD är ett nätverk som bildades 2013 och som består av ett tjugotal ledande företag med svensk koppling, däribland Sandvik, Boliden, Elekta, Ericsson, H&M, IKEA, Indiska, Löfbergs, Tele2, Ratos, SKF, SPP, Systembolaget, Volvo, mm, samt organisationerna Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm International Water Institute (SIWI) och Stockholm Resilience Center (SRC), som tillsammans med biståndsorganet Sida arbetar för en hållbar global utveckling och minskad fattigdom i världen.

Tvåårsavstämningen började med en diskussion mellan ett 15-tal vd-ar och företagsledare från nätverkets medlemmar och biståndsminister Isabella Lövin och närings- och innovationsminister Mikael Damberg kring näringslivets roll för hållbar utveckling och betydelsen av ett svenskt ledarskap för inkluderande och hållbara affärsmodeller.

Mötet fortsatte sedan kring nätverkets arbete sedan start i maj 2013, uppnådda resultat, lärdomar, mål och milstolpar framöver.

”Vi är ett globalt företag med verksamhet i dryga 130 länder som påverkar och påverkas av omvärlden. Hållbara affärsmodeller och integration av hållbarhet i vår verksamhet är en förutsättning för en lönsam och ansvarsfull verksamhet och avgörande för att vi ska bidra till hållbar utveckling på ett effektivast och maximalt sätt.” kommenterade Olof Faxander. ”Nätverket har givit oss möjligheter till både ett globalt påverkansarbete, och ett gemensamt lärande och utbyte.”

Ett konkret resultat av nätverkets arbete är ett gemensamt åtagande inför framtagningen av de nya globala målen för hållbar utveckling som ska beslutas om av FNs generalförsamling i september 2015.

”Vi har genom arbetet fått en möjlighet att påverka t. ex. organisationer som FN – vilket är en ovanlig och fantastisk möjlighet för oss. Vi når ut med vårt budskap till nya och gamla intressenter samtidigt som vi kan göra gemensam sak med andra svenska bolag som delar våra värderingar” fortsatte Olof Faxander.

Mötet avslutades med ett rundabordssamtal mellan en handfull vd:ar ur nätverket och tidningen Dagens industri kring näringslivets roll för hållbar utveckling samtidigt som pågick ett interaktivt samtal inför publik om näringslivets roll i utvecklingsagendan mellan nätverksrepresentanter för SLSD.

Länk till SLSD:s hemsida