Forskningssamarbete flyttar fram positionerna för additiv tillverkning

Sandvik deltar i ett treårigt forskningssamarbete som drivs av Högskolan Väst i Trollhättan. Fokus ligger på additiv tillverkning och att skapa spetskunskap kring högtemperaturmaterial.

I mars 2017 lanserades projektet SUMAN-Next på Högskolan Väst i samverkan med flera företag, bland annat Sandvik.

– Redan nu finns spännande resultat både kring processer och materialpåverkan och jag är övertygad om att projektet kommer hjälpa till att flytta fram positionerna för additiv tillverkning, säger Peter Harlin, ordförande i projektets styrgrupp och senior forskningsingenjör inom Sandvik, som är en tongivande partner i projektet.


Projektet är treårigt och fokuserar på att skapa en grundläggande förståelse för sambandet mellan process, materialets mikrostruktur och materialegenskaper. Andra företag som deltar i forskningsprojektet är GKN Aerospace, Siemens Industrial Turbomachinery och Arcam AB.

Forskningen på Högskolan Väst är inriktad på metalliska material. Sandvik är en världsledande leverantör av höglegerat metallpulver till additiv tillverkning och har ett center för additiv tillverkning i Sandviken, vilket ger en plattform som spänner över hela värdekedjan.