Sandviks fortsatta medverkan i Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe bekräftad

Sandviks fortsatta medverkan i Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe har bekräftats från och med 23 mars 2015. Att vi ännu en gång blev utvalda av Forum ETHIBEL visar att vi presterar bättre än genomsnittet i branschen när det gäller hållbarhet.

Att vara med i Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe bekräftar att vi är en intressant investering för en lång rad internationella investerare. Det bekräftar också vårt förstärkta fokus på och vårt proaktiva arbete för att uppfylla vår ambition att bli ett av de mest hållbara företagen i vår bransch – en ambition som skapar värde för vårt företag.

Ethibels hållbarhetsindex (Ethibel Sustainability Indices)

Forum ETHIBELs urval bygger i hög grad på forskning, som utförs av Vigeo, det europeiska värderingsinstitutet som ansvarar för att samla in och bearbeta data, utföra resultatanalyser och jämförande studier för branschen.

Sammansättningen av indexen ses över två gånger om året. Det övergripande målet med de regelbundna granskningarna av indexet är att säkerställa att urvalet och graderingen av deltagarna fortsätter att återspegla den underliggande marknaden eller de marknadssegment som den representerar.

Mer information om metoderna återfinns i ESIs regelbok som publiceras på Forum ETHIBELs och Vigeos webbplats.

Registren Ethibel Pioneer & Excellence Investment

Forum ETHIBEL skapar registren Ethibel Pioneer och Excellence Investment från ett urval av företag som är föregångare eller ledare inom sin bransch i fråga om hållbarhet. Urvalet grundar sig på en metod för att hitta de bäst presterande företagen, kombinerat med vissa kriterier för uteslutande. Mer information om metoderna återfinns på Forum ETHIBELs webbplats.

Forum ETHIBELs mål

Forum ETHIBEL strävar efter en affärsmodell som respekterar balansen mellan ekonomisk utveckling och social rättvisa, och som tar vederbörlig hänsyn till miljön.

För mer information, gå till Forum Ethibel.