Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar Kanadensisk leverantör av borrutrustning

Sandvik har träffat en överenskommelse om att förvärva den kanadensiska leverantören av lösningar för sänkborrning Cubex Limited (CUBEX).

CUBEX är en av marknadens ledande leverantörer av lösningar med fokus på design och tillverkning av utrustning för sänkborrning och geoteknisk borrning. CUBEX produkter distribueras globalt och de största marknaderna är USA, Kanada, Afrika, Sydamerika och Australien.

Under 2012 omsatte den förvärvade delen av CUBEX ca 270 MSEK och har ca 110 anställda. Företagets huvudkontor och tillverkning ligger i Winnipeg, Kanada.

Förvärvet beräknas vara slutfört i andra kvartalet 2013.

– Vi har redan ett nära samarbete med CUBEX och sedan 2009 har Sandvik varit global distributör med ansvar för försäljning och service av CUBEX produkter. Förvärvet är i linje med den långsiktiga strategin för Sandviks fortsatt lönsamma tillväxt att leverera ökat värde till våra kunder. CUBEX kunskap inom sänkborrning kompletterar Sandviks redan omfattande erbjudande inom borrning under jord, säger Gary Hughes, chef för affärsområde Sandvik Mining.

Stockholm den 6 mars 2013

Sandvik AB

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2013 kl.19:00.

Ytterligare information kan erhållas av Gary Hughes, chef för affärsområde Sandvik Mining, tel.+31 207091350 eller Magnus Larsson, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel. +46 8 456 12 40.