Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Thomas Schulz slutar på Sandvik

Thomas Schulz, chef för affärsområdet Sandvik Construction och medlem av koncernledningen, slutar på Sandvik för att istället tillträda som VD på det globala verkstadsföretaget FL Smidth & Co A/S, med säte i Köpenhamn.
Thomas Schulz har arbetat för Sandvik sedan 2001 och har innehaft olika ledande positioner inom anläggningsområdet.

– Jag vill uttrycka min tacksamhet över Thomas Schulz bidrag till Sandvik och önskar honom lycka till i hans nya värv, säger Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik.

Sökandet efter en efterträdare har inletts.

Stockholm den 3 december 2012
Sandvik Aktiebolag

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2012 kl. 15.00.

För ytterligare information kontakta Magnus Larsson, chef för Investor Relations Sandvik AB, tel 08- 456 12 40 eller Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel 08-456 12 37.