Nytt nummer av Möt Sandvik

Koncerntidningen Möt Sandvik har utkommit med sitt tredje nummer för året.

Möt Sandvik 2012-3 (PDF-dokument, 1.4 MB)

Ur innehållet:

  • Nyckeln till framgång - forskningssamarbete stärker innovationsandan
  • Banbrytande produkter - nya tekniska lösningar för gruvindustrin
  • Fokus på CSR - Sandvik prioriterar CSR-frågor på koncernledningsnivå