Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik tecknar avtal om större order inom produktområde Mining Systems

Sandvik Mining har tecknat ett stort kontrakt inom materialhantering och krossning för en koppargruva till en kund i Sydamerika. Kontraktet kommer att utföras tillsammans med en lokal samarbetspartner. Ordervärdet på Sandviks del av kontraktet uppgår till mer än 900 MSEK och leveranser påbörjas 2012 och pågår till och med 2013.

Ordern avser konstruktion, leverans och installation av krossnings- och transportsystem inklusive primärkrossar, bandtransportörer, en anläggning för sekundär och tertiär krossning och sortering, samt kringutrustning, instrumentering och kontrollsystem.

– Storleken och komplexiteten av detta projekt, samt att Sandvik levererar ett komplett integrerat system av Sandviks gruvutrustning i en nyckelfärdig lösning visar Sandvik Minings förmåga att leverera högteknologiska lösningar för kontinuerlig gruvdrift och materialhanteringssystem, säger Gary Hughes, chef för affärsområde Sandvik Mining.

Sandviken den 19 juli 2012

Sandvik Aktiebolag

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2012 kl. 07.45.

Ytterligare information kan erhållas av Gary Hughes, chef för Sandvik Mining, tel +31 207 091 350 eller Magnus Larsson, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel 026-26 09 37.