Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ny ekonomidirektör i Sandvik-koncernen

Emil Nilsson har utsetts till ekonomidirektör och medlem av koncernledningen i Sandvik AB. Tillträdesdatum kommer att fastställas under de kommande månaderna. Han efterträder Ola Salmén, som lämnar Sandvik för andra uppgifter. Ola kommer att vara kvar inom Sandvik fram till årsskiftet i syfte att säkerställa en smidig övergång.

Emil Nilsson är 40 år och har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. För närvarande är han chef för Customer Unit Central Europe och baserad i Wien. Hans tidigare erfarenheter inkluderar ledande befattningar som ekonomichef och Chief Operating Officer för Ericsson i Nordamerika samt ekonomichef för Ericsson i Brasilien.

– Jag vill tacka Ola för ett utomordentligt väl genomfört arbete i Sandvik och önska honom all framgång i hans fortsatta arbete. Samtidigt vill jag också hälsa Emil varmt välkommen som ny ekonomidirektör i Sandvik, säger Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

Sandviken den 29 maj 2012.

Sandvik Aktiebolag

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2012 kl. 08:30

Ytterligare information kan erhållas av Jan Lissåker, kommunikationsdirektör, Sandvik AB, tel 026-26 10 23 eller Magnus Larsson, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel 026-26 09 37.