Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Mining tecknar avtal om större projektorder

I slutet av mars tecknade Sandvik Mining tre större kontrakt för leverans av materialhanteringssystem i Latinamerika och Australien.

Det totala ordervärdet uppgår till omkring 1 600 MSEK och leveranser påbörjas 2012 och pågår till 2014.

Ordrarna avser konstruktion och leverans av utrustning för kontinuerlig gruvdrift utan truckar inklusive krossning och bandtransportsystem till en ovanjordsgruva i Latinamerika. I Australien avser ordern konstruktion, leverans och installation av materialhanteringsutrustning för järnmalm i en ovanjordsgruva.

– Komplexiteten och den höga prestandan i dessa system visar Sandvik Minings förmåga att leverera högteknologiska lösningar för kontinuerlig gruvdrift och materialhanteringssystem inom gruvindustrin, säger Gary Hughes, chef för affärsområde Sandvik Mining.


Sandviken den 12 april 2012

Sandvik Aktiebolag

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2012 kl 13.30.

För ytterligare information kontakta Gary Hughes, chef för affärsområde Sandvik Mining, tel 0220-221 80 eller Jan Lissåker, kommunikationsdirektör, Sandvik AB, 026-26 10 23.