Sandviks företagsobligation övertecknad efter tre dagar

Sandvik emitterade en företagsobligation i samband med företagets 150-årsjubileum med Handelsbanken som arrangör. Obligationen riktade sig till allmänheten som därmed gavs möjlighet till en placering i Sandvik, samtidigt som företagets investerarbas för upplåning breddades. Över 1800 investerare placerade i företagsobligationen till ett värde av 1 100 MSEK.

– Vi hade förväntat oss att göra en emission på 300 MSEK, men det stora intresset tvingade oss att stänga erbjudandet i förtid redan efter 3 dagar. Det verkar finnas ett påtagligt intresse för företagsobligationer i stabila bolag med starka finanser. Med hjälp av Handelsbanken har vi fått en marknadsmässig finansiering, samtidigt som vi erbjudit placerarna bra villkor, säger Anders Örbom, finansdirektör, Sandvik AB.

Företagsobligationen erbjöds i två alternativ, fast årlig ränta på 4,17 % eller rörlig ränta, båda med fem och ett halvt års löptid.

Sandviken den 21 februari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2012 kl 16.00.