Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks företagsobligation övertecknad efter tre dagar

Sandvik emitterade en företagsobligation i samband med företagets 150-årsjubileum med Handelsbanken som arrangör. Obligationen riktade sig till allmänheten som därmed gavs möjlighet till en placering i Sandvik, samtidigt som företagets investerarbas för upplåning breddades. Över 1800 investerare placerade i företagsobligationen till ett värde av 1 100 MSEK.

– Vi hade förväntat oss att göra en emission på 300 MSEK, men det stora intresset tvingade oss att stänga erbjudandet i förtid redan efter 3 dagar. Det verkar finnas ett påtagligt intresse för företagsobligationer i stabila bolag med starka finanser. Med hjälp av Handelsbanken har vi fått en marknadsmässig finansiering, samtidigt som vi erbjudit placerarna bra villkor, säger Anders Örbom, finansdirektör, Sandvik AB.

Företagsobligationen erbjöds i två alternativ, fast årlig ränta på 4,17 % eller rörlig ränta, båda med fem och ett halvt års löptid.

Sandviken den 21 februari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2012 kl 16.00.