Sandvik fortsätter (2011) att vara medlem i FTSE4Good Index

Sandvik fortsätter (2011) att vara medlem i FTSE4Good Index, det index över ansvarsfulla investeringar som beräknas av FTSE Group.

Företagen i FTSE4Good Index har klarat stränga sociala, etiska och miljömässiga kriterier och är positionerade för att utnyttja fördelarna med ansvarsfullt företagande.