Delårsrapport, Q4 2021

Evenemangsöversikt

Tyst period börjar den 1 januari.

Presentation och telefonkonferens startar 10.00.

Kontaktinformation för konferenssamtal:
SE: +46 8 505 583 57
UK: +44 333 300 9030
US: +1 646 722 4957