Delårsrapport, Q1 2022

Evenemangsöversikt

Tyst period börjar den 1 april.

Presentation och telefonkonferens startar kl. 13:00.

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 8 505 583 50

UK: +44 333 300 90 30

US: +1 646 722 49 02