Delårsrapport, Q4 2020

Evenemangsöversikt

Tyst period börjar den 1 januari.

Presentation och telefonkonferens startar 10.00 CET.

Kontaktinformation för konferenssamtal:
SE: +46 (0) 8 505 583 69 | UK: +44 (0) 333 300 92 60 | US: +1 833 526 8398