Delårsrapport, Q1 2021

Evenemangsöversikt

Tyst period börjar den 1 april.

Presentation och telefonkonferens startar kl. 13.00.

Kontaktinformation för konferenssamtal:
SE:+46 (0) 8 505 583 52 | UK:+44 (0) 333 300 9271 | US:+1 833 526 8396