Kapitalmarknadsdag

Evenemangsöversikt

Investerare, finansanalytiker och finanspress får en uppdatering om Sandviks strategi och utveckling samt besöker vårt nya produktivitetscenter med bland annat fokus på flygindustrin.

Anmälan till kapitalmarknadsdagen

Pressrelease