Adresser i Sandviken

Sandvik AB
Adress: Södra Järngatan 1
Postadress: 811 81 Sandviken
Telefon: +46 26 26 00 00
Organisationsnr.: 556000-3468

Sandvik Machining Solutions
Adress: Åsgatan 1
Postadress: 811 81 Sandviken
Telefon: +46 26 26 00 00
Organisationsnr.: 556692-0053

AB Sandvik Coromant
Adress: Mossvägen 10
Postadress: 811 81 Sandviken
Telefon: +46 26 26 60 00
Organisationsnr.: 556234-6865

Sandvik Additive Manufacturing
Adress: Mossvägen 10
Postadress: 811 81 Sandviken
Telefon: +46 26 26 69 05
Organisationsnr.: 556692-0053

Sandvik Mining and Rock Technology
Adress: Södra Järngatan 1
Postadress: 811 81 Sandviken
Telefon: +46 26 26 00 00
Organisationsnr.: 556234-7343 (Sandvik Mining and Construction Tools AB)

Sandvik Mining and Construction Tools AB (produktionsenhet Rock Tools)
Postadress: 811 81 Sandviken
Telefon: +46 26 26 22 48
Organisationsnr.: 556234-7343 (Sandvik Mining and Construction Tools AB)

AB Sandvik Materials Technology
Adress: Storgatan 2
Postadress: 811 81 Sandviken
Telefon: +46 26 26 30 00
Organisationsnr.: 556234-6832

Sandvik IT Services AB
Adress: Sandbacka Park, Spångvägen 10
Postadress: 811 81 Sandviken
Tel: +46 26 26 00 00
Organisationsnr.: 556788-9059