Halmstad

I Halmstad tillverkar Sandvik gängtappar, gängsnitt och vändskär i snabbstål med ISO-tolerans, under varumärkena Dormer, Prototyp och Titex. Företaget har ca 200 anställda, både kollektivare och tjänstemän.

Tillverkningen i Halmstad är uppdelad i en ämnesdel, en färdigtillverkningsdel samt en förpackningsdel. Våra verktyg är högkvalitativa och våra kunder finns inom verkstadsindustrin, t ex underleverantörer till bilindustrin. Dormerverktyg tillverkas även i Italien, Storbritannien och Brasilien.

I Halmstad finns även en säljorganisation för varumärket Dormer som täcker den nordiska marknaden samt Estland. För att ge ytterligare service till våra kunder finns även en teknisk supportavdelning som kan ge råd och anvisningar till slutförbrukare om vilka verktyg som är lämpligast till just deras tillverkning.

Företaget är anslutet till Företagshälsovården Tre Hjärtan vilka gör hälsokontroller på samtliga anställda. Vi har även en personalförening med många olika aktiviteter, bl.a. fotboll, tennis, jogging eller andra upplevelseaktiviteter. Företaget subventionerar även årsavgiften till ett flertal av Halmstads träningsinstitut.

Företaget ligger vackert beläget vid Halmstad högskolas campus, som ger möjligheter till utveckling och kontakt mellan företaget och högskolan.

Kontakta oss

Välkommen till Tooling Support Halmstad AB.

Adress: Spetsvinkelgatan 9, Halmstad

Länk till Google maps

Telefon: 035-165200