Mångfald för goda affärsresultat

För Sandvik är mångfald ett viktigt verktyg i att skapa goda affärsresultat. Med en global verksamhet och kunder i över 150 länder är det nödvändigt att ta vara på olika perspektiv och erfarenheter för att vara fortsatt framgångsrikt.

– För mig är det väldigt viktigt att vi arbetar med mångfaldsfrågorna från flera olika perspektiv. Vi vill vara ett kundnära och inkluderande företag med en blandning av kön, ålder, bakgrund och nationalitet hos dem som arbetar hos oss, likväl som det är hos våra kunder, säger Johan Kerstell, HR-direktör på Sandvik. Jag är övertygad om att det ger oss en bättre verksamhet och att det gör att vi fattar bättre beslut och når bättre affärsresultat. Men för att det ska bli verklighet behövs konkreta insatser.

En inkluderande miljö berikar våra kundrelationer och gör vår verksamhet mer konkurrenskraftig

Sandvik arbetar på flera plan för att öka mångfalden i verksamheten och för att skapa en inkluderande kultur. Sandvik erbjuder kunskap och utbildning i mångfald och inkludering, bland annat genom en verktygslåda som innehåller e-lärande, workshops och övningar. Det finns ett program som fokuserar på ledarskap över gränser, och ett globalt ledarskapsprogram som ger en introduktion till hur man som chef arbetar med mångfald och inkludering. Under 2017 ökade andelen kvinnor i chefspositioner från 16,5 procent till 17,1 procent.

Tydlig riktlinje gällande mångfald och inkludering

Ett annat sätt är genom Global Graduate Program, vilket startades för tre år sedan. Det löper under 18 månader och de fem kvinnor och fem män med olika nationalitet, ålder och bakgrund som väljs ut får arbeta i tre olika länder under programmets gång.

– Sedan jag tagit min masterexamen i höstas valde jag Sandvik, faktiskt tack vare programmet, säger Lisa Grunning, en av programdeltagarna. Jag gillar upplägget och tycker att det erbjuder fler fördelar jämfört med många andra program på marknaden. Dessutom finns en tydlig riktlinje när det kommer till mångfald och inkludering som jag saknade hos andra storföretag.

– En inkluderande miljö som lyfter fram olika synsätt och idéer från medarbetare med olika bakgrund berikar våra kundrelationer och gör vår verksamhet mer konkurrenskraftig och framgångsrik, säger Johan Kerstell.

Om internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen inträffar den 8 mars varje år och uppmärksammar sociala, ekonomiska, kulturella och politiska framsteg för kvinnor. Dagen innebär även en uppmaning till ökad jämställdhet mellan könen. Internationella kvinnodagen har firats i över hundra år och 1975 gjordes den till officiell högtidsdag av Förenta Nationerna.
www.un.org/en/events/womensday
www.internationalwomensday.com
#IWD2018 #PressforProgress #TimeisNow