Battle of the numbers

Sandvik har i ett årslångt projekt kallat "Battle of the Numbers" arbetat tillsammans med nio andra svenska storföretag för att öka andelen kvinnor på beslutsfattande positioner.

Målet med projektet var att förbättra möjligheterna för kvinnor att avancera, genom att deltagarna drog lärdomar från varandras erfarenheter och att idéerna sedan ska spridas i respektive organisation och även till andra företag. Namnet Battle of the Numbers (BON) indikerar att det handlar om att öka såväl antalet kvinnor som lönsamheten, där utgångspunkten är att företagen tjänar på mångfald. Deltagare var Sandvik, Ericsson, H&M, Ikea, Saab, Scania, SPP, SSAB, Volvo och SEB.

"AlttextÅtta av Sandviks deltagare i Battle of the numbers tillsammans med Olof Faxander, VD och koncernchef och Anna Vikström Persson, personaldirektör

Sandviks deltagare

Petra Einarsson, Chef för Sandvik Materials Technology
Bettina Baumgartner, Head of Sandvik Materials Technology Business System
Ulrika Silver, Manager PU Tube Sandviken Cold, Sandvik Materials Technology
Ana Elisa Morgado, HR-direktör Finance, Sandvik Group
Marie Malm, Research & Development Manager, Sandvik Coromant
Dorota Bjöörn, Project Manager, Sandvik Coromant
Ulla Korsman-Kopra, Vice President Drilling, Sandvik Mining
Sarah Kopfer, Business Controller, Sandvik Group
Ingrid Larsby Arvered, Group Strategy Manager, Sandvik Group
Katarina Dahl, Project Coordinator R & D Board, Sandvik Group