Hur vi gör affärer

För oss är det yttersta vikt att vi tar hand om vara medarbetare, affärspartner, miljön och de samhällen vi är verksamma inom.

Vi har en lång historia av att bedriva ansvarsfulla affärer. Detta genomsyrar alla våra verksamheter och det har haft en stor inverkan på företagets globala framgång.

Uppförandekod

Sandviks uppförandekod bekräftar vårt starka engagemang för etiska och ansvarsfulla affärsmetoder samt vår efterlevnad av lagar och regelverk i de länder där vi är verksamma.

Den beskriver de principer vi alla bör sträva efter att följa och ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut.

Ladda ner Sandviks uppförandekod (PDF-dokument, 6.1 MB)

Björn Rosengren

Björn Rosengren, vd och koncernchef

"Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att vår verksamhet uppfyller de strängaste etiska kraven".

Hållbarhetsmål

För att göra skiftet som kommer driva på utvecklingen mot mer hållbara affärer lanserar vi fyra ambitiösa hållbarhetsmål för 2030.

Läs mer om våra hållbarhetsmål

Ta reda på mer

Lär dig mer om oss och hur vi jobbar: