Varför Sandvik?

Underground mining truck

När du blir del av vårt globala team kommer du att inspireras av Sandvik-andan och få vara med i vårt hängivna arbete att optimera våra kunders produktivitet.

Vårt affärskoncept är baserat på innovation, ledande teknologi och nära, långsiktiga samarbeten med våra kunder. I linje med vår vision och våra värderingar har vi alltid som ambition att sätta branschstandarden inom de områden vi är verksamma.

Några av våra mål och aktiviteter för hållbarhet:

  • Minskade koldioxidutsläpp och ökad energieffektivitet med 20 % respektive år 2020 jämfört med 2014
  • Olika typer av samhällsengagemang, som exempelvis HIV/AIDS-förebyggande arbete och utveckling av barns utbildning
  • 100 % av våra medarbetare ska vara utbildade i vår uppförandekod

Som ett ledande företag är det viktigt att agera och bedriva affärer enligt höga etiska krav. Vår grundare Göran Fredrik Göranssons värderingar gäller än idag; att hela tiden sträva efter att vara ett företag och en arbetsgivare som tar ansvar. Vår omfattande hållbarhetsagenda är utformad för att säkerställa att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt. Vi jobbar ständigt för att förbättra våra processer med syfte att, bland annat, minska vår påverkan på miljön.

Vi gör våra kunder mer hållbara

Sandvik har ett omfattande kunderbjudande som bidrar till mer effektiva och säkrare industriella processer och ofta även minskar miljöpåverkan.
Läs om hur vi skapar kundvärde i sektionen för industrierbjudanden

Expertisområden

Sandviks verksamhet är baserad på unik expertis i materialteknologi och omfattande kunskap om industriella processer.

Läs mer om våra expertisområden

Innovationspriser

Sandvik delar årligen ut två priser till medarbetare för att stimulera och belöna betydande insatser inom industriell innovation.

Läs mer om innovationspriserna