Varför Sandvik?

När du blir del av vårt globala team kommer du att inspireras av Sandvik-andan och få vara med i vårt hängivna arbete att optimera våra kunders produktivitet.

Vårt affärskoncept är baserat på innovation, ledande teknologi och nära, långsiktiga samarbeten med våra kunder. I linje med vår vision och våra värderingar har vi alltid som ambition att sätta branschstandarden inom de områden vi är verksamma.

Som ett ledande företag är det viktigt att agera och bedriva affärer enligt höga etiska krav. Vår grundare Göran Fredrik Göranssons värderingar gäller än idag; att hela tiden sträva efter att vara ett företag och en arbetsgivare som tar ansvar.

Vår omfattande hållbarhetsagenda är utformad för att säkerställa att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt. Vi jobbar ständigt för att förbättra våra processer med syfte att, bland annat, minska vår påverkan på miljön.

Vi gör våra kunder mer hållbara

Sandvik har ett omfattande kunderbjudande som bidrar till mer effektiva och säkrare industriella processer och ofta även minskar miljöpåverkan.
Läs om hur vi skapar kundvärde i sektionen för industrierbjudanden

Hållbarhetsmål

För att göra skiftet som kommer driva på utvecklingen mot mer hållbara affärer lanserar vi fyra ambitiösa hållbarhetsmål för 2030.

Läs mer om våra hållbarhetsmål

Sandvik på tre minuter

Blicka in i vår innovativa och mångfasetterade värld.

Lediga jobb

Vi söker ständigt efter dagens och morgondagens talanger.

Se alla lediga jobb