Utvecklas med oss

Alt=""

Sandvik är en global koncern med en stor intern arbetsmarknad med nästintill obegränsade möjligheter att utvecklas, både karriärmässigt och på ett personligt plan. Arbetet med personalutveckling är hjärtat i vårt HR-arbete.

Vi vill så fort som möjligt veta vad du är bra på för att kunna erbjuda dig de rätta verktygen så att du kan nå din fulla potential. På så sätt kommer du att utvecklas och kunna anta nya utmaningar som bidrar till vår tillväxt.

Din individuella utveckling

Som medarbetare hos oss har du en regelbunden dialog med din chef om hur arbetet går och om din framtida inriktning. Vi har en väletablerad process för personalutveckling och ersättarplanering som vi tillämpar i hela vår globala organisation.

Mentorskap

Vi använder mentorskap som en beprövad och uppskattad metod för att öka kunskap och erfarenhetsutbyte samt för att stärka företagskulturen.

Utvecklingsmöjligheter

Det finns otaliga sätt att utvecklas hos oss, både i jobbet och på ett personligt plan. Här är några exempel:

 • Ta på sig större uppdrag med mer ansvar
 • Dela kreativa idéer och ha modet att realisera dem
 • Delta i tvärfunktionella projekt
 • Utbildning på arbetsplatsen och möjlighet till arbetsrotation
 • Vår globala utbildning:
  • Ledarskapsprogram
  • Program för medarbetare med hög potential
  • Teknisk utbildning

Projektuppdrag

Vår globala organisation erbjuder möjligheter att delta i olika projekt med fokus på förändringsledning och kunskapsutveckling inom specifika områden. Det ger möjlighet att arbeta över gränserna vad gäller länder, affärsområden, enheter och kompetenser.