Syfte och kärnvärden

Vårt syfte

Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen

Vi är visionärer som drivs av ambitionen att alltid hitta smartare lösningar och möjliggöra viktiga skiften.

Vi har en tydlig uppgift: genom allt vi gör, varje dag, åstadkommer vi förändring genom ingenjörskap som förbättrar världen.

Läs mer om vårt syfte

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden är företagets själ. De vägleder oss i vår dagliga verksamhet. Här kan du läsa om vad kärnvärdena betyder för oss som organisation och som individer.


Låt dig inspireras av artiklar från vår värld

Genom att presentera banbrytande lösningar och trendsättande innovation visar våra artiklar hur teknik, idéer och människor möts för att skapa en bättre framtid. Artiklarna är på engelska.

Hållbarhet bidrar till konkurrensfördelar och innovation såväl som till kostnadsbesparingar genom effektiviseringar i verksamheten.

Data har blivit en av världens mest värdefulla resurser genom utvecklingen inom digitala teknologier.

Kreativ utveckling i en snabbrörlig, digital värld kräver nya tillvägagångssätt, ett öppet sinne och oväntade partnerskap.

Automation, globalisering och digitalisering förändrar sättet vi jobbar på och genererar krav på nya typer av kompetenser.