Mångfald och inkludering på Sandvik


Vi har ett öppet synsätt och tror på mångfald. Sedan många decennier har vi en tradition av att rekrytera medarbetare med skiftande bakgrund.

Vårt mål är att vara bäst i klassen inom det här området eftersom vi vet att team med mångfald har mer kraft. De tänker och agerar bortom det självklara och bidrar därigenom till ökad kreativitet och innovation.

Mångfald och inkludering är en del av det moderna samhället och ger oss en viktig konkurrensfördel. Vi vet att rätt mix av människor, som speglar våra marknader, kommer att stärka vår fortsatta utveckling. Det stöttar också vår strävan att identifiera och uppfylla behoven hos våra kunder, både globalt och lokalt.

Mångfald i siffror

Du hittar information om exempelvis vår fördelning mellan kön och åldersgrupper i medarbetarnoten i årsredovisningen.

Gå till medarbetarnoten i årsredovisningen

Hållbarhetsmål

För att göra skiftet som kommer driva på utvecklingen mot mer hållbara affärer lanserar vi fyra ambitiösa hållbarhetsmål för 2030.

Läs mer om våra hållbarhetsmål

Lediga jobb

Vi söker ständigt efter dagens och morgondagens talanger.

Se alla lediga jobb