Hur vi gör affärer

För oss är det yttersta vikt att vi tar hand om vara medarbetare, affärspartner, miljön och de samhällen vi är verksamma inom.

Vi har en lång historia av att bedriva ansvarsfulla affärer. Detta genomsyrar alla våra verksamheter och det har haft stor inverkan på vårt företags globala framgång.

Uppförandekod

Sandviks uppförandekod bekräftar vårt starka engagemang för etiska och ansvarsfulla affärsmetoder samt vår efterlevnad av lagar och regelverk i de länder där vi är verksamma.

Den beskriver de principer vi alla bör sträva efter att följa och ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut.

Läs mer om vår uppförandekod