Förbättringsprojekt

Projektarbetet syftar till att fokusera på ett förbättringsområde med tydlig inriktning och väldefinierade mål.

Projekten utgår ifrån önskemål från organisationen och är därför viktiga för Sandvik. Arbetet handleds av medarbetare på Sandvik och redovisas både genom muntlig presentation och skriftlig rapport.

Exempel på tidigare projektarbeten:

  • Kassationer
  • Ställtider
  • Kvalitet
  • Alternativa arbetssätt och tekniska lösningar
  • Processkartläggningar
  • 5S
  • Material
  • Logistik
  • Environment, Health and Safety (EHS)
  • Effektiviseringar